Reikia patarimo?


Vardas:

El. paštas:
Žinutė:

Aš esu robotas:
Reikia patarimo? Spauskite čia
Reikia meistro?
Reikia Meistro? | Nuostatos ir Sąlygos

Nuostatos ir sąlygos

Įvadas

Šis tinklalapis tai internetinė prekyvietė, skirta įvairių amatų profesionalams bei potencialiems klientams, norintiems pasinaudoti jų teikiamomis paslaugomis.
Naudodamiesi šia svetaine ir joje siūlomomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su nuostatomis ir sąlygomis, su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Nesutikus laikytis šių nuostatų ir sąlygų, Jums nebus leidžiama prisijungti ir naudotis mūsų paslaugomis.

Sąvokos

 • "Įmonė", "meistrasman.lt" ("mus", "mes", "savo" ir "mmūsų") - meistrasman.lt, registruota Lietuvoje Nr. ____________ - ___________________________________.
 • "Klientas" - bet kuris asmuo, teikiantis arba siūlantis darbą specialistams.
 • "Darbas" - projektas/užduotis, kurią pateikia klientas naudodamasis mūsų tinklalapiu.
 • "Vartotojai", "jūs", - tai bet kuris asmuo, "meistrasman.lt" paslaugomis.
 • "Paslauga" - tai bet kokia procedūra ar paslauga, kurią teikia "meistraman.lt" savo vartotojams. Tai gali būti: informacijos ir paslaugų teikimas, produktų pardavimas, nadojantis internetine paskyra, mobiliuoju ryšiu ar elektroniniu paštu bei kitos paslaugos.
 • "Meistras", "specialistas" ir "profesionalas", "organizacija" - tai bet kuris asmuo ar įmonė, užsiregistravusi svetainėje tam, kad įgyvendintų, klientų paskirtas užduotis/darbus.
 • "Tinklalapis", "Tinklapis", "Internetinė svetainė", "svetainė" - tai tinklalapis meistrasman.lt, visi jo puslapiai, svetainėje esantis turinys ir subdomenai.
 • "Parodyti susidomėjimą", "susidomėjo" - susisiekti, perduoti informaciją, naudojantis mūsų internetine svetaine. .
 • "Siūlomas darbas" - tai darbas, apie kurį mes Jums pranešame, suteikdami galimybę parodyti susidomėjimą.
 • "Paslaugos sutartis", - tai bet koks susitarimas tarp meistro ir kliento, susijęs su atliekamomis paslaugomis. Susitarimas gali būti žodinis (asmeninis ar telefoninis pokalbis), sudarytas naudojant SMS žinutes, elektroninius laiškus arba rašytinius dokumentus ir sutartis..

Vartotojams

 1. Jūs sutinkate naudoti šį tinklapį tik teisėtais tikslais, laikantis nustatytos tvarkos, nepažeidžiant ir neapribojant kitų asmenų teisių naudotis ir mėgautis teikiamomis paslaugomis. Pranešimai, privačios žinutės, profilis, darbų aprašymai ir kita informacija turi būti pateikta skoningai ir laikantis etinių normų.
 2. Jūs suprantate, kad už visus pranešimus, žinutes, tekstus, failus, vaizdus, nuotraukas, vaizdo įrašus, garsus, arba kitus duomenis ("turinį") pateiktą ir susietą su "meistrasman.lt",paskyra atsako asmuo, kuris paskleidė šį turinį. Vartotojas yra visiškai atsakingas už visą, skleidžiamą turinį (elektroniniu paštu ar kitais kanalais).
 3. Jūs suprantate, kad "meistrasman.lt" nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už turinį, viešinamą naudojant šį tinklapį. Be to, "meistrasman.lt" svetainėje gali būti nuorodos į kitas elektronines erdves, kurios visiškai nepriklauso nuo "meistrasman.lt". "Meistrasman.lt" neteikia jokių įsipareigojimų ar garantijų dėl tokiuose tinklapiuose pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ir autentiškumo.
 4. Pagal šias sąlygas, klientas prisiima riziką naudodamasis trečiųjų šalių nuorodomis. Klientas įsipareigoja įvertinti ir prisiimti visą riziką, susijusią su bet kokiu turiniu ir sutinka, kad, jokiomis aplinkybėmis, tinklapio kūrėjai nebus atsakingi už bet kokį skelbiamą turinį arba už bet kokius nuostolius ar žalą, padarytą dėl paskleistos, elektroniniu paštu perduotos ar kitais būdais tinklapyje prieinamos, informacijos.
 5. Į svetainę keliamas turinys nėra tikrinamas prieš jį paskelbiant, bet tai nereiškia, kad svetainės administracija neturi galios kontroliuoti tokio turinio paskirstymą. Tinklalapyje, administracijos nuožiūra, bus šalinamas bet koks turinys, kuris gali būti netinkamas bet kokiai tikslinei auditorijai. Ši diskretiškumo teisė griežtai remiasi tiek rašytinėmis, tiek ir kitaip numatytomis nuostatomis ir sąlygomis.

Informacijos tikslumas

 1. Mes stengiamės užtikrinti, kad informacija būtų teisinga ir tiksli, bet „meistrasman“ negali garantuoti jokios, su šia paslauga susijusios, informacijos tikslumo ir neatsako už bet kokias problemas ar nuostolius, kilusius dėl turinio klaidų.
 2. Naudodamiesi mūsų paslaugomis Jūs sutinkate, kad "meistrasman.lt", jokiu būdu neatlieka vartotojo agento vaidmens ir todėl neatsako už jokią žalą ir (arba) nuostolius, kuriuos galite patirti. Klientas atsako už, darbams siūlomo, meistro pasirinkimą ir derybų sąlygų tinkamumą bei priimtinumą. Todėl šio tinklapio administracija nesikiša ir neatsako už bet kokias paslaugos sutartis, sudarytas tarp kliento ir meistro.
 3. Visiems klientams rekomenduojame, prieš sudarant sutartį/susitarimą su bet kuriais meistrais, gauti patvirtinimą apie draudimą, garantijas, kvalifikaciją ir kitus reikalingus dokumentus. Jei susidursite su bet kokiomis problemomis ar patirsite nuostolius, atsiradusius neatsižvelgus į šių dokumentų svarbą, "meistrasman.lt" neprisiims kaltės ir atsakomybės.

Vartotojo privatumas

 1. Mums patikėta kontaktinė informacija nebus rodoma tinklapyje arba naudojama rinkodaros tikslais. Vartotojas prisiima atsakomybę už sutikimą pasidalinti savo kontaktine informacija.
 2. Meistras prisiima atsakomybę užtikrinti, kad jis yra tikras svetainės klientas. Mes atliekame tam tikrą kiekį patikrų, siekiant užtikrinti autentiškumą. Ar viešai skelbti atsiliepimus nusprendžiame savo nuožiūra.

Vartotojo įsipareigojimai

 1. Vartotojas sutinka, naudojant šią interneto svetainę, prisiimti atsakomybę už mokėjimų vykdymą, atitinkamai kaip ir kada jie yra sutarti ir nurodyti. Vartotojas sutinka tvirtai laikytis taisyklių, kurios yra pateiktos šiame tinklapyje. Nevykdant mokėjimų, svetainės administratoriai turi teisę, savo nuožiūra, apriboti vartotojo galimybes naudotis tinklalapio teikiamomis paslaugomis. Jūs suprantate, kad atsiskaitymas šioje svetainėje yra vykdomas naudojant kredito/debeto kortelę ar telefoninius pavedimus. Nurodydami kortelę, kuria bus atliekami mokėjimai, Jūs patvirtinate, kad turite tam įgaliojimus.
 2. Sutinkate gauti visas sąskaitas faktūras el. paštu į mums pateiktą pašto adresą. Užtikrinti, kad šis el. pašto adresas veikia tinkamai yra Jūsų atsakomybė.

Nepavykę ir ginčytini mokėjimai

Visi klausimai dėl abejotinų mokėjimų, bus griežtai nagrinėjami ir išspręsti mūsų komandos. Todėl vartotojui patariama kreiptis į svetainės administraciją, nurodytą kontaktinių duomenų puslapyje. Jei bet kuris Jūsų pasirinktas mokėjimo būdas yra nevykdomas arba jei vėliau bankas atsiima sumokėtą sumą, Jūs įsipareigojate padengti visas mūsų patirtas išlaidas ir sumokėti 30 eurų baudos mokestį.

Apribojimai

Tinklalapio administracija turi įgaliojimus nustatyti ir įgyvendinti apribojimus ir sąlygas, susijusias su teikiamų paslaugų naudojimusi Tai apima, bet neapsiriboja į svetainė keliamo turinio saugojimo terminu, pranešimų, el. laiškų ir bet kokio kito, svetainėje talpinamo ar joje perduodamo, turinio skaičiaus ir apimties limitu, tai pat lankymosi tinklalapyje dažnumu.
Jūs sutinkate, kad mes nesame atsakingi už jokius nuostolius ar žalą, susijusią su paslaugų teikimu (arba nepakankamu teikimu), įskaitant pelno praradimą bei dėl to kilusius tolimesnius nuostolius ar žalą.

Intelektinė nuosavybė

 1. Pagal įstatymus, visa svetainėje pateikta informacija yra mūsų intelektinė nuosavybė. Tai apima, bet neapsiriboja dizainu, tekstu, duomenų baze, grafika ir išdėstymu. Jūs sutinkate, be mūsų leidimo, nenaudoti ir nekopijuoti bet kurios tinklalapio dalies.
 2. Pranešimų, tekstų, failų, vaizdų, nuotraukų, vaizdo įrašų, garsų, arba kitų turinio elementų intelektinė nuosavybė priklauso jų autoriui, todėl vartotojas dalindamasis tokiais duomenimis prisiima visišką atsakomybę. Tai darydami Jūs mums suteikiate, aiškiai išreikštą ir nekeičiamą, leidimą laikyti, rodyti ir naudoti tokį turinį.

Bendravimas su organizacijomis bei asmenimis

 1. Jūsų sąveika su organizacijomis ir (arba) asmenimis per internetinę svetainę ar naudojant joje rastus duomenis, yra tik jūsų ir tokių organizacijų ir (arba) asmenų reikalas. Tai apima mokėjimus, prekių pristatymą, paslaugų vykdymą ir bet kokias kitas nuostatas ir sąlygas, garantijas, nusiskundimus, susijusius su Jūsų sandoriais.
 2. Jūs sutinkate, kad meistrasman.lt neatsako už jokius nuostolius ar bet kokią žalą, patirtą vykdant tokius susitarimus, Jei kyla konfliktas tarp vartotojo ir šio tinklalapio administracijos arba tarp vartotojo ir bet kurios trečiosios šalies, Jūs suprantate ir sutinkate, kad meistrasman.lt neprivalo į tai įsitraukti ir išspręsti susiklosčiusią situaciją.
 3. Kilus ginčui tarp vartotojų, Jūs atleidžiate internetinę svetainę, jos komandą, darbuotojus, agentus ir teisių perėmėjus nuo bet kokios rūšies ir pobūdžio atsakomybės, pretenzijų, reikalavimų ir žalos atlyginimo (faktinės ir tolimesnės), žinomos arba nežinomos, įtariamos arba neįtariamos, atskleistos arba neatskleistos, kylančios iš arba kaip nors kitaip susijusius su tokio pobūdžio ginčais ir (arba) mūsų paslaugomis.

Teisė ir jurisdikcija

Šios nuostatos ir sąlygos yra saugomos Lietuvos Respublikos teisės, kaip nurodyta žemiau. Bet koks ginčas ir (arba) klausimas yra sutarties pasekmė, atsiradusi naudojant šiuos nuostatus, todėl bus reglamentuojamas ir interpretuojama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę teisę kontroliuoti ir priimti nuosprendį bet kuriuo klausimu. Bet kurios sąlygos, laikomos neteisėtomis ar neginamomis teismine tvarka, bus nutrauktos, o likusios sutarties dalys toliau galios, nebent jos kels žalą sutarties komercinei gerovei.

Atsiliepimai

Visi meistrai bus vertinami pagal atsiliepimus iš klientų, jei parodžius susidomėjimą bus pasiektas susitarimas, teikti dalį arba visas siūlomas paslaugas, pagal skelbimą arba vykdyti panašius ir susijusius darbus.
Visi atsiliepimai bus peržiūrimi, automatiškai apskaičiuojami internetinėje svetainėje ir vertinami naudojant 5 žvaigždučių sistemą. Visi vartotojai sutinka, kad bet koks necenzūrinių žodžių vartojimas, šmeižtas, neteisėta veikla, arba bet kuris kitas piktnaudžiavimas atsiliepimų sistema arba bet kokia kita tinklalapio dalimi bus baudžiamas blokavimu ir vartotojų informacijos perdavimu atitinkamoms institucijoms (pagal situaciją).

Paslaugos nutraukimas arba pratęsimas

 1. Vartotojas pripažįsta internetinės svetainės administratorių teisę, savo nuožiūra, blokuoti vartotojo paskyrą, už įvairius taisyklių pažeidimus. Be to, vartotojo el. paštas gali būti blokuojamas jei bus pažeistos elgesio normos ir nesilaikoma bendrų šio tinklalapio tendencijų, susijusių su nuostatomis ir sąlygomis. Tai pat jei yra akivaizdus įstatymų pažeidimas. Tokių veiksmų bus imtasi be jokio išankstinio perspėjimo.
 2. Vartotojas sutinka, kad po tokio veiklos apribojimo, svetainės administracija neįsipareigoja suteikti jokių tolimesnių paslaugų taisykles pažeidusiems asmenims. Vartotojas yra atsakingas už taisyklių laikymąsi ir patvirtina, kad, blokavimo atveju, jokiu įmanomu būdu, nebandys paveikti tinklalapio vykdomos veiklos.
 3. Jei administracija arba vartotojas nenutraukia teikiamų paslaugų, jos prasitęsia automatiškai. Norint nutraukti narystę tinklalapyje, vartotojas turi informuoti meistrasman.lt atstovus 31-ą dieną prieš baigiantis paslaugos galiojimo laikui.

Pokyčiai

Svetainės administracija pasilieka teisę keisti į šias nuostatas įeinančius punktus ir sąlygas. Vartotojas įsipareigoja reguliariai tikrinti atnaujintą informaciją, kad galėtų tinkamai naudotis svetainės paslaugomis. Apie bet kokius nuostatų ir sąlygų pokyčius vartotojai bus informuojami el. paštu.

Nuostatos ir sąlygos paskutinį kartą redaguotos 2018-05-27